top of page

Stavební povolení u mobilního domu a mobilheimu.

Chtěli byste bydlet ve svém, ale máte omezený finanční rozpočet? Vhodnou alternativou pro vás bude mobilní dům nebo také mobilheim. Víte, jak získat stavební povolení a co všechno ke splnění svého snu potřebujete?


schvalene stavebni povoleni
Stavebni povoleni u mobilniho domu


Co je to mobilní dům

Jedná se o typ přenosného zařízení, které slouží jako dočasný, ale také jako trvalý domov pro rodinné bydlení. Často bývá postaven na podvozku tak, aby bylo možné jej snadno přemístit. Ve většině případů však mobilheim zůstává na jednom místě a je využíván stejně jako klasický rodinný dům. Navíc je možné podvozek domu efektivně skrýt a vytvořit tak dojem stálého a klasického bydlení.


Mobilní dům je navržen tak, aby vám poskytl zasloužený komfort při bydlení. Nechybí ložnice, obývací prostor, kuchyně ani koupelna a toaleta. Případně může být součástí ještě dětský pokoj. Je na vás, jak velký mobilní dům si chcete pořídit a jaké přesné místnosti by měl mít.


Existuje nespočet různých velikostí, stylů a rozvržení místností. Vyberte si takové bydlení, které bude splňovat vaše požadavky a bude pro vás tím ideálním domovem. Mobilheim se hodí nejen pro začínající rodiny, bezdětné páry, ale také pro seniory, kterým může poskytnout bezbariérový přístup. Ve výsledku se však tento typ bydlení hodí pro každého, protože je možné si bydlení vždy uzpůsobit svým potřebám.

Proč si pořídit mobilheim

 • Jedná se levné bydlení, dostupné pro každého

 • Stěhování domu na kolečkách není takový problém

 • Jedná se praktické a funkční bydlení

 • Mobilheim můžete umístit i na zahradu

 • Osazení domu je jednoduché

 • Můžete si vybrat již hotové domy rovnou k prodeji


Levné, ale elegantní bydlení

Budete překvapeni, že i v mobilním domě můžete vytvořit luxusní a elegantní domácnost, která splňuje nejmodernější trendy. Zároveň však můžete mobilheim použít také jako dovolenkovou chatu, nebo příležitostné bydlení na vesnici nebo v přírodě, kam budete pravidelně “utíkat” z ruchu velkoměsta.


Víte, jaké jsou podmínky pro umístění mobilního domu? Mobilní dům můžete umístit na vlastní pozemek. Vždy nejdříve zkontrolujte místní stavební předpisy a zákony, které mohou ovlivnit umístění i používání mobilheimu.


Tato stavba musí splňovat nejen technické požadavky na stavby, ale také veškeré zákonem dané parametry, které se konkrétně týkají hygenických norem, energetické náročnosti a předpisů požární ochrany.

Splňte podmínky územního plánu

Při umístění mobilního domu musíte splnit zákonná pravidla, která připouští územní plán, ale zároveň je nutné splnit také architektonické začlenění do krajiny a územního celku. Nesmí chybět ani soulad s cíli územního plánování, které se dozvíte právě na stavebním úřadě.

Bydlení bez stavebního povolení

K umístění mobilního domu však nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení o stavbě. V tomto případě je nutné získat územní souhlas, který je prvním krokem k získání vlastního bydlení. Územním souhlasem žádáte o povolení umístit na konkrétním pozemku váš mobilheim.

Co přiložit k žádosti

K samotné žádosti se přikládá doklad o vlastnictví pozemku, případně o možnosti například pronajatý pozemek využívat k umístění mobilního domku. Dále pak zákonná stanoviska vlastníků technické a dopravní infrastruktury a prohlášení výrobce nebo dodavatele mobilního domu o splnění veškerých požadovaných technických norem.


Co musíte splnit

 • Umístění mobilheimu musí být v souladu s cíli územního plánování.

 • Splnit musíte podmínky, související s charakterem území.

 • Mobilní dům je možné umístit tam, kde to dovoluje místní infrastruktura.

Posuzování žádosti

Při umístění a samotném povolení mobilheimu posuzuje stavební úřad několik kritérii, buďte na ně připraveni a využijte spolupráci s výrobcem nebo dodavatelem mobilního domu. Vyberte si mobilheim ke koupi a nechte se českou rodinnou společností zastoupit v jednání s úřady, mít zajištěnou přepravu a také usazení domu.


Stavební úřad posuzuje stavbu i výrobek plnící funkci stavby, které mají být určeny k trvalému bydlení také podle toho, zda je k domu příjezd po zpevněné komunikaci, jak je vyřešeno vsakování dešťových vod, jak plánujete likvidovat splaškové vody nebo zda je vyřešena otázka zásobení pitnou vodou.


V těchto případech je potřeba dodržet také zajištění parkování, předepsaných hranic pozemku a konkrétního umístění mobilheimu. I když není vyžadováno stavební povolení, musíte splnit zákonné podmínky pro možnost umístění domu. V těchto případech není podstatné, zda se jedná o klasickou zděnou stavbu s pevnými základy nebo právě mobilní dům.


U mobilheimu se posuzují také požadavky na ochranu proti hluku, požadavky na větrání, velikost a celkové předepsané plochy obytných místností a také světlá výška obytných místností, která je nejméně 2,5 m a další.


Mobilheim by měl splňovat

 • energetickou náročnost maximálně C,

 • světlou výšku obytné místnosti alespoň 2,5 m,

 • chodbu o šířce minimálně 90 cm,

 • umístění na pozemku v souladu s územním plánem,

 • splnění podmínek mechanické odolnosti, stability, ale také technických požadavků,

 • zákonné pravidla o požární bezpečnosti, hygieně a životním prostředí.


Trvalé bydliště v mobilheimu

Podle zákona se do katastru nemovitostí zapisují budovy, které jsou spojené se zemí pevným základem. Těmto zákonům tedy mobilní dům nepodléhá a není tedy nutné jej zapisovat do katastru. Přesto ve svém novém domě můžete mít zřízen trvalý pobyt. Hlavní podmínkou je v tomto případě přidělení popisného nebo evidenčního čísla.Lidé se také často ptají


Je možné umístit mobilheim na zahradu?

Toto umístění je možné, pokud jsou splněny veškeré zákonem dané podmínky a dodržet územní plán daného místa.


Co je potřeba k mobilheimu?

Stačí si najít kvalitního a ověřeného výrobce nebo dodavatele mobilních domů, mít vlastní nebo pronajatý pozemek a souhlas s umístěním domu. Je potřeba také schválení územní žádosti o možné umístění mobilheimu.


189 zobrazení
bottom of page